maanden
Persoonlijke gegevens
U ontleend
U bent
Geslacht
Personen ten laste
(facultatief)
Information sur le numero de registre
€ / maanden
Adres
Gratis & vrijblijvende simulatie

Gratis & vrijblijvende simulatie

Onze online simulatie is 100% gratis en zonder verplichting van uw kant!

Antwoord binnen de 24 uur

Antwoord binnen de 24 uur

Onze analisten teams zullen binnen 24 uur op uw verzoek reageren.

Wie zijn wij?

Partners Finances is een financiële instelling die sedert 1996 aanwezig is op de leningen- en kredietenhergroeperingsmarkt.

Als éénvan de leiders op de markt bieden we aan onze klanten persoonlijke leningen, kredietenhergroeperingen, lening wijzigingen of de financiering van nieuwe projecten.

Dank zij onze expertise hebben wij een brede waaier aan financiëele producten bij onze bankpartners zoals onder meer exclusieve producten.

Voor wie zijn onze oplossingen ?

Onze financiële oplossingen passen bij alle profielen.

De financiële oplossingen van Partners Finances (persoonlijke lening, kredietenhergroepering, budgetherziening ...) zijn bestemd voor personen die in België wonen.

let op, geld lenem kost ook geld.

SPRL PARTNERS FINANCES - Hoofdkantoor: 10 Rue du Follet - Espace Wallonie Picarde - 7540 KAIN - BTW BE628.480.717 Makelaar in hypotheekleningen en groepering van kredieten. Ingeschreven bij de FSMA (www.fsma.be) - Verzekering makelaar nr. FSMA 115462 A. Tel: 0800/37.372 - contact@partners-finances.be Om als kredietinstelling uw terugbetalingsvermogen te kunnen bestuderen, gelieve ons alle gevraagde documenten in bijlage te willen bezorgen, anders kunnen we uw aanvraag niet behandelen. Gelieve ook alle documenten in verband met uw vermogen te willen opsturen (inkomsten, lasten,…) Zonder ontvangst van deze documenten binnen de gevraagde termijn, wordt uw aanvraag in wacht gezet.

(3)U ontvangt een snel antwoord op uw aanvraag (van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren, met uitzondering weekends en feestdagen). Vrijblijvend en onder voorbehoud na onderzoek van uw dossier. De financiëring is onderworpen aan een definitieve overeenkomst door één van onze financiële partners.

De verzamelde gegevens worden elektronisch verwerkt door PARTNERS FINANCES. Ze zijn nodig en onvermijdelijk voor de studie van uw financieringsaanvraag en het klantenrelatiebeleid. De bestemmelingen van deze gegevens zijn PARTNERS FINANCES en haar bank- en verzekeringspartners.

De gegevens worden opgeslagen in omstandigheden die hun vertrouwelijkheid en hun veiligheid garanderen en ze worden tijdens heel de duur van de commerciële relatie bewaard.

Conform de van kracht zijnde wetten en reglementen hebt u toegangs-, rechtzettings-, beperkings-, verzet- en schrappingsrecht van de informatie die u aangaat. U kunt er eveneens de meeneembaarheid van vragen. U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. Het terugtrekken van bepaalde informatie kan de studie van uw aanvraag in het gedrang brengen.

In geval van vragen over de verwerking van persoonlijke gegevens of voor elke vraag betreffende de uitvoering van het of de hierboven vermelde recht(en), kunt u zich richten tot de DPO (gedelegeerde persoonlijke gegevens) op volgend e-mailadres : dpo@partners-finances.com.